disclaimer

Beleggersrekeningen.be kan niet instaan voor de juistheid van de op de website http://www.beleggersrekeningen.be voorkomende gegevens. Beleggersrekeningen.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven gegevens. Aan de informatie op http://www.beleggersrekeningen.be kunnen geen rechten worden ontleend.

Producten aanvragen

Het ontvangen en afhandelen van aanvragen wordt verzorgd door de diverse banken en andere financiële instellingen. Beleggersrekeningen.be heeft hier geen invloed op en de volledige verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de desbetreffende financiële instelling.

Financiële disclaimer

Beleggersrekeningen.be is geen financieel adviseur en levert u dan ook geen financieel advies. Wilt u een financieel advies neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner of andere specialist. 

Beleggersrekeningen.be is in haar oordeel niet onafhankelijk. Van een aantal financiële instellingen wordt een provisie ontvangen, zoals Fortuneo. De provisie wordt bijna altijd bepaald op basis van een vergoeding per nieuwe klant. Beleggersrekeningen.be tracht met zoveel mogelijk aanbieders afspraken te maken en de verschillen in vergoeding klein te houden om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Beleggersrekeningen.be staat niet in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Lees altijd eerst de voorwaarden door voordat u een financieel product koopt. Lees altijd eerst de financiële bijsluiter. Financiële producten dienen met zorg te worden gebruikt. Het verkeerd omgaan met kredietkaarten, leningen of ander krediet kunt u in geldproblemen brengen. Ga verantwoord om met uw geld en wees terughoudend in het aangaan van financieel krediet. 

dirk.folkerts@netcapital.eu