Wat is portefeuillediversificatie?

Jeroen Geuens

22/11/2022

Wanneer het over beleggen gaat hoor je vaak dat je je portefeuille moet diversifiëren voor een beter beheer en minder risico. Maar wat is diversificatie precies?

Je kent de uitdrukking wel: leg niet al je eieren in één mand. Het diversifiëren van een beleggingsportefeuille begint met het aanhouden van meerdere beleggingen. Als je bijvoorbeeld aandelen hebt van één bedrijf of sector keldert je hele portefeuille bij een forse daling. Wanneer je verschillende aandelen aanhoudt zal je portefeuille globaal gezien minder blootgesteld zijn aan die daling.

Je kunt je beleggingen spreiden over verschillende bedrijven of sectoren en je kunt ze verdelen over geografische gebieden. Zo diversifieer je ook de verschillende valuta.

Ga eerst na welk beleggersprofiel overeenkomt met je situatie en ervaring en begin dan je portefeuille samen te stellen. Je kunt je geld verdelen over verschillende activa zoals aandelen of obligaties. Dankzij die spreiding evolueren je beleggingen op andere manieren en met andere variaties en dat brengt je portefeuille in evenwicht.

Bouw een portefeuille op

Door te diversifiëren bescherm je jezelf dus tegen de risico's van een daling van één belegging of categorie. Je verdunt het risico over meerdere producten. Je beleggingen vermenigvuldigen is echter te weinig om automatisch goed te diversifiëren. Er zijn regels en methoden die je kunt volgen om een goed gespreide portefeuille samen te stellen.

Eerst heb je de allocatie. Dat is het bepalen van de hoeveelheid activacklassen: aandelen, obligaties, cash, grondstoffen enzovoort. Elke activaklasse heeft zijn eigen risico's en de allocatie wordt bepaald op basis van de verschillende risicoprofielen: defensief, neutraal of agressief. Een defensieve portefeuille bevat een groter deel obligaties en liquide middelen bevatten en omgekeerd bevat een dynamisch of een agressiever profiel vooral aandelen.

Afhankelijk van de marktomstandigheden kun je je profiel defensiever of net agressiever maken. Dat kan wel alleen binnen de marges van het profiel van de portefeuille.

Als je weinig ervaring hebt op de beurs kan het gevaarlijk zijn om zomaar wat te kopen. Begin daarom met een defensief risicoprofiel dat je inleg beschermt en een laag rendement oplevert. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een beleggingsplan: dat een vorm van geautomatiseerd beleggen op basis van je profiel.

Kortom

Het doel van diversificatie is de risico's van beleggen te minimaliseren en het rendement van je portefeuille te optimaliseren. Denk er altijd aan je beleggingshorizon to veel mogelijk te verbreden zodat je portefeuille optimaal kan presteren.

(Door Jeroen Geuens, 22 november 2022.)

Lees ook