Effecten uitlenen: 5 hardnekkige mythes verklaard

Jeroen Geuens

09/07/2019

Het is makkelijker dan ooit om online een beleggersrekening te openen en om te kopen of te verkopen. Daarnaast kun je je effecten uitlenen.

Wanneer je je effecten — aandelen of andere instrumenten — uitleent, krijg je daar een vergoeding voor van je lener. Je krijgt daarnaast een onderpand dat groter is dan de waarde van je uitgeleende effecten. Dat onderpand kan cash zijn of het kunnen andere effecten zijn.

Volgens Binck is er nog veel onduidelijk over securities lending of effecten uitlenen. Hieronder zetten we de grootste misverstanden recht.

1. Effecten uitlenen kan alleen met groot geld

Beleg je in ETF’s of trackers, of in niet-beursgenoteerde fondsen, dan is de kans groot dat je fondsbeheerder (een deel van) je aandelen of obligaties al uitleent zonder dat je ’t weet: verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of brokers zijn ook actief op de markt.

Privébeleggers konden lang niet op die markt: je betaalt een vergoeding om effecten uit te lenen en financiële instellingen kregen die liever zelf. Sinds kort kun je als particulier wel effecten uitlenen.

2. Uitgeleende effecten zijn alleen goed voor shorters

Je kunt je aandelen onder andere uitlenen aan tussenpartijen, traders of arbitrage-agenten. Die gebruiken de aandelen om andere transacties vlotter te laten lopen of om hun posities te dekken.

Beleggers of partijen die gokken dat de koers zal dalen, die dus ‘shorten’ of short gaan, lenen ook aandelen om hun posities te dekken. En ook al is die groep een minderheid, ze krijgen dikwijls het meeste media-aandacht.

3. Je weet niet wanneer je je effecten terugziet

Je kunt je effecten een dag uitlenen, een paar weken of een paar maanden. Je blijft wel eigenaar van de aandelen, ook al heb je ze uitgeleend; je kunt ze dus eender wanneer weer verkopen. Achter de schermen worden de aandelen teruggevraagd en aan je koper gegeven.

4. Je krijgt geen dividend voor uitgeleende aandelen

Zoals we hierboven al zeiden blijf je eigenaar van je aandelen. Je blijft dus dividend krijgen voor je aandelen, ook al leende je ze uit.

5. Het risico is groter dan het rendement

Je kunt je aandelen 365 dagen per jaar uitlenen, ook op feestdagen en in het weekend, en voor elk aandeel dat je uitleent krijg je een dagvergoeding. Die vergoeding hangt af van de vraag en het aanbod: hoe hoger de vraag, hoe hoger de vergoeding. Het kan ook dat er geen vraag is; dan krijg je geen vergoeding en je loopt ook geen risico.

Het risico dat je wel loopt wanneer je effecten uitleent is dat je lener de aandelen niet kan teruggeven. Als dat gebeurt wordt het onderpand verkocht en van die opbrengst worden de stukken teruggekocht.

(Door Jeroen Geuens, 09 juli 2019. Bron: Binck, De Tijd.)