Hoeveel kun je fiscaal voordelig sparen en beleggen in 2020?

Jeroen Geuens

05/05/2020

Een vermogen opbouwen voor later is altijd een goed idee. Alleen jammer dat je vanaf een bepaald plafond belasting betaalt op je spaargeld en je beleggingen. Er zijn manieren om belastingvrij of om met een voordeel te beleggen of te sparen. Hoe zit dat?

Er zijn verschillende manieren om vermindering op je belastingen te krijgen. Onder een bepaald plafond betaal je bijvoorbeeld geen roerende voorheffing op spaarrente en als je belegt kun je voor een bepaald bedrag ‘gratis’ dividenden krijgen.

Ook op langetermijn- of pensioenspaarrekeningen kun je elk jaar een bepaald maximumbedrag storten waardoor je ‘korting’ krijgt op je belastingen. Dat plafond stijgt elk jaar. Hoeveel je dit jaar (2020) belastingvrij kunt sparen en beleggen bespreken we in dit artikel.

Sparen op een gewone spaarrekening

Elk jaar krijg je basisrente en getrouwheidspremie op je spaarrekening. Op gereglementeerde spaarrekeningen is een deel van dat bedrag vrijgesteld van belasting of roerende voorheffing.

Dit jaar kun je tot 990 euro belastingvrije intrest krijgen; op gezamenlijke rekeningen is dat 1.980 euro. De bank houdt 15% roerende voorheffing af van alles boven dat bedrag. Die voorheffing is wel ‘bevrijdend’: je betaalt er geen personenbelasting meer op.

Als je een niet-gereglementeerde spaarrekening hebt betaal je sowieso 30% roerende voorheffing op al je rente of intrest.

Sparen op een langetermijnspaarrekening

Een andere oplossing is sparen op een lengetermijnrekening. Dat is een spaarrekening met een einddatum. Je kunt bijvoorbeeld tussen 1 en 10 jaar sparen.

De maximale premie is dit jaar 2.390 euro; daarvoor heb je een netto belastbaar inkomen van minstens 36.848,33 euro nodig. Bij dat bedrag profiteer je van 30% belastingvoordeel of 767,19 euro: 717 euro plus de gemeentelijke opcentiemen of toeslag. Die opslag is in elke gemeente anders; gemiddeld over Vlaanderen bedraagt ze 7%.

Denk er wel aan dat je het belastingvoordeel alleen krijgt als je nog niet aan het spaarplafond zit door bijvoorbeeld een hypothecaire lening of als je nog maar pas leent (vanaf 2015 in Vlaanderen en Wallonië en 2016 in Brussel).

Het spaarplafond hangt overigens samen met je netto belastbaar inkomen: elk jaar is dat 6% van dat inkomen plus 179,10 euro. Het kan dus dat je persoonlijke plafond lager ligt dan de maximale premie van 2.390 euro. Je vindt je netto belastbaar inkomen terug op je belastingafrekening van vorig jaar onder ‘Gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen’.

Sparen voor je pensioen

Je kunt op verschillende manieren sparen voor je pensioen. Je kunt in een pensioenspaarfonds storten — een spaarrekening die in fondsen belegt — of je kunt pensioensparen via een tak 21-beleggingsverzekering.

Beide producten hebben twee plafonds: of je stort maximaal 990 euro en je profiteert van 30% belastingvoordeel (tot 297 euro) op het belegde bedrag, of je stort door tot maximaal 1.270 euro en je krijgt 25% van het bedrag (tot 317,50 euro) verminderd op je belastingen.

Stort je een bedrag tussen beide plafonds, dan krijg je ook 25% voordeel op je belastingen.

Beleggen met dividenden

Als je belegt krijg je misschien om de zoveel tijd winst of dividenden uitgekeerd. In 2020 kun je tot 812 euro dividenden krijgen zonder dat er voorheffing af gaat. Ging die er wel af, dan kun je ze recupereren op je belastingaangifte van 2021. Als er bijvoorbeeld 30% werd afgehouden kun je maximaal 243,60 euro terugvorderen.

Beleggen met de Tax Shelter

Sinds 2003 kunnen particulieren beleggen in (startende) bedrijven. Door crowdfunding of crowdlending haalt een onderneming geld op om zijn producten of diensten uit te breiden en investeerders kunnen 30% of 45% belastingvoordeel op hun investering krijgen.

Als je in bedrijven belegt en je wil je belastingvermindering krijgen en houden moet je documenten tekenen en opsturen naar de administratie van de FOD Financiën. Op hun website vind je ook modelattesten.

Denk eraan dat je investeert en dat je dus altijd risico loopt. Bovendien beleg je in bedrijven die doorgaans geen traditionele lening kunnen krijgen. Crowdfunding- of -lendingplatformen kijken de bedrijven wel na en je ziet bij elk bedrijf een risicoaanduiding.

(Door Jeroen Geuens, 5 mei 2020.)