Vlamingen die in een kmo investeren krijgen belastingvoordeel

Jeroen Geuens

02/06/2020

De Vlaamse regering stelde gisteren een herstelplan voor dat Vlaamse bedrijven door de coronacrisis moet trekken. Het plan komt boven op hinder- en compensatiepremies.

De overheid breidt de win-winlening uit naar kapitaal. Via dat ‘vriendenkapitaal’ krijgen gezinnen belastingvoordeel als ze hun spaargeld investeren in kmo’s, een coöperatie of een burgerinitiatief.

Het vriendenkapitaal heeft dezelfde plafonds als de win-winlening. Elk gezin kan maximaal 75.000 euro aan een bedrijf lenen en een bedrijf kan maximaal 300.000 euro krijgen. De investeerder krijgt vijf jaar een fiscaal voordeel van 2,5%. Als een bedrijf de lening niet terugbetaalt is 40% van je investering eenmalig aftrekbaar.

Andere leningen, fondsen en voordelen

Andere oplossingen lopen onder andere via Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid. Achtergestelde leningen bijvoorbeeld. Bij zo’n lening los je het kapitaal helemaal op het einde af. Bedrijven konden bij PMV al tot 2,8 miljoen euro lenen. De Vlaamse regering verhoogt dat budget tot een half miljard euro.

Daarnaast richt de overheid een ‘welvaartsfonds’ op, een investeringsfonds voor grotere bedrijven, start-ups en scale-ups. Beedrijven kunnen er onder andere achtergestelde leningen tot vier jaar aangaan. Vlaamse gezinnen kunnen ook in het welvaartsfonds investeren. Ze krijgen drie jaar 2,5% belastingvoordeel op hun investering en maximaal 1.000 euro per jaar.

PMV investeert zelf 240 miljoen euro in het fonds en het rekent op 260 miljoen particulier geld.

Tot slot kunnen bedrijven makkelijker lenen. PMV versoepelde de manier waarop ze leningen toekent aan bedrijven. Er zijn verschillende budgetten: 100 miljoen voor waarborgen voor overbruggingskredieten, 300 miljoen euro voor waarborgen voor nieuwe kredieten en 3 miljard euro voor waarborgen voor zware financieringsdossiers.

(Door Jeroen Geuens, 2 juni 2020. Bron: De Tijd.)